przyczepa reklamowa

Cytat z Wikipedii o świadomości marki

Świadomość marki - miernik znajomości marki.
Zazwyczaj badania świadomości marki przeprowadza się metodą CATI, czyli drogą wywiadów telefonicznych.

Można też przeprowadzać metodą PAPI czyli papierowymi wywiadami kwestionariuszowymi, lub poprzez CAWI - czyli wywiady internetowe. Najważniejsze wskaźniki świadomości marki to: świadomość spontaniczna, czyli procent grupy docelowej, który bez pomocy ankietera jest w stanie podać nazwę marki świadomość wspomagana, czyli procent grupy docelowej, który deklaruje znajomość marki po jej wyczytaniu przez ankietera świadomość TOM (ang.

Top of Mind) czyli procent grupy docelowej wskazujący daną markę jako pierwszą w badaniu (pierwsza, która przyjdzie do głowy respondentowi).Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Świadomość_marki

Wikipedia i kampania reklamowa.

Czym jest?przyczepa reklamowa
Kampanie reklamowe mogą odbywać się w jednym medium lub być multimedialne, czyli obejmować działania w wielu różnych mediach (np.

w internecie).

Kampanię przygotowują agencje reklamowe, a za dobór i zakup mediów odpowiadają domy mediowe Podstawowym parametrem kampanii reklamowej jest jej zasięg całkowity oraz (zdaniem starej szkoły marketingowej) zasięg efektywny.potrzebny przypis Intensywność kampanii w poszczególnych mediach z osobna mierzy się ilością GRP, czyli sumą cząstkowych oglądalności (lub słuchalności, czytelnictwa itp.) poszczególnych emisji w poszczególnych mediach.

Intensywności GRP nie sumuje się pomiędzy mediami ze względu na różnice metodologiczne pomiarów pomiędzy mediami oraz z uwagi na różny charakter komunikatów.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_reklamowa

Jak zdobyć klienta?

W ostatnich latach coraz bardziej popularne stały się tak zwane mobile, czyli reklamy, które przemieszczają się po mieście, gdyż są umieszczone na specjalnych przyczepach reklamowych.

Jest to bardzo dobrze sprawdzające się rozwiązanie marketingowe ? trzeba przyznać, że badania jednoznacznie wskazują na to, że jest to dobre rozwiązanie, jeśli chcemy, aby nasz produkt czy usługa szybko zapadła w pamięć potencjalnym klientom.

Takie rozwiązanie doskonale sprawdza się także wtedy, gdy dopiero otwieramy własną działalność (na przykład gabinet kosmetyczny) i chcemy poinformować o tym szerszą społeczność.

W takich sytuacjach przyczepy reklamowe to idealny sposób na szybkie dotarcie do klienta..

Widok do druku:

przyczepa reklamowa